design@alesjehlicka.com +420 725 614 122
logo

Kapitula

Hlavní logo, vertikální varianta

Jednotný styl vizitek, značení budov, dopisních papírů i orientačního systému

Horizontální varianta hlavního logotypu

Manuál – Exteriérové značení budov ve vlastnictví Kapituly, obdélníková varianta

Manuál – Interiérové značení v prostoru schodiště

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

Změna korporátní identity celé organizace.

  • Oprava stávajícího logotypu
  • Nové propagační materiály
  • Orientační systém kancelářských prostor
  • Systém exteriérového značení budov
  • Nové vizitky
  • Propagační předměty
  • Manuál korporátní identity

  • Photoshop
  • Illustrator
  • InDesign